Araştırma İnceleme
Neler Oluyor?

İktisat Nedir?

İktisat Ne İşe Yarar?

 İktisat Nedir? Günümüzde insan ihtiyaçlarının her geçen gün artmasına paralel olarak iktisat bilimi ortaya çıkmıştır. Ekonomik ilişkileri düzenlemek için kullanılan bu bilim dalının, büyük bir ilerleme kaydettiği ise inkar edilemez bir gerçektir. Peki iktisat tanımı nedir ? İktisat bilimini ilgilendiren konular nelerdir ? İktisat içerisinde irdelenmesi gereken alt bilim dalları ve bunların iktisatla olan ilişkileri nasıl düzenleniyor ? İşte detaylar…

İktisat kelimesinin kökeni Arapçaya dayanmaktadır. Bu dildeki kasd kelimesinden türetilerek, günümüzde iktisat şeklini almış olan bir sözcük olduğunu söylemek mümkündür. İktisat kelimesinin günümüzdeki anlamı ise insanların ürettikleri malların tüketilmek üzere topluma ve toplumun parçası olan üyelere dağıtılması adına belirli sınırlar çerçevesinde; toprak, insan gücü, iş ve makine gücü ya da sermaye gibi çeşitli kaynakların kullanım şeklini inceleyen bilim dalıdır. Bir nebze de insanların sermayesi veya servetlerinin incelenerek, planlanmasıdır denilebilir. İktisat biliminin en temel ögesi ise üretim ve tüketim kaynaklarının ne şekilde düzenleneceğine karar vermektir.

İktisat Nedir?

İktisat bilimi söz konusu olduğunda akıllara bazı kavramları gelir. Bunlar arasında en sık duyulanlar tasarruf etmek, maliye, ekonomik denge oluşturmak, rekabet şartları ve bu şartları gözetmek, arz ve talep durumunu irdelemek ve sonuç olarak da kar durumunu incelemektir. İktisadın incelediği bu alt başlıkların dışında ise enflasyon ve deflasyon gibi konuların da bu bilimle ilişkilendirilmiştir.

İktisat ne anlama geliyor?

İktisat biliminin sosyoloji, psikoloji, matematik ve antropoji gibi bilim dalları ile de yakından bir ilişkisi vardır. Bu bilimlerle ilişkisi göz önünde bulundurularak, insanların sermayelerinden başlayarak, kuracakları iş ve sonucunda elde edilen üretimin düzenlenmesiyle birlikte, sonuç olarak elde edilen tüketim oranları dikkate alınarak kar ve zarar oranları hesaplanmaktadır. Bu bilim dalında istatistiki bilgiler büyük önem taşır. Oluşturulan istatistiklerle, kişilerin ya da kurumların kar oranları ya da üretim tüketim arasındaki farklar ortaya konulur. Öyle ki iktisat biliminin bu yönü ile çok ideolojik bir bilim dalı olduğunu söylemek mümkündür. Kısaca tanımlayacak olursak iktisat kelimesi ile ekonomi kelimesini özdeşleştirmek oldukça doğru ve de yerinde olacaktır.

İktisat Nedir?

İktisat Nedir? Günümüzde insan ihtiyaçlarının her geçen gün artmasına paralel olarak iktisat bilimi ortaya çıkmıştır.

Kullanıcı Oyu: 4.7 ( 1 Oy Verildi)

Finanspara

Finanspara Ekonomi haberleri ve para dünyası

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı
Finanspara Piyasalar