Nedir?
Neler Oluyor?

Hizmet Akdine Tabi Çalışma Nedir?

Hizmet Akdine Tabi Çalışma Nedir?

HİZMET AKDİNE TABİ ÇALIŞMA

Hizmet Akdine Tabi Çalışma Nedir? “Hizmet Akdi” kavramı 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunundan yola çıkarak tanımlanabilir. İşçi ile işveren arasında belirli veya belirsiz zamanda; işçinin hizmet görmeyi, işverenin ise işi yapma karşılığında ücret vermeyi kabul ettiği sözleşmelerdir. Her iki taraf için de karşılıklı borç doğuran bir akit olup, maddi ve fikri bütün çalışmaları kapsamaktadır.

İş Kanununda Hizmet Akdi

Öte yandan bu konuda kapsayıcı ve tamamlayıcı sayılabilen 4857 sayılı İş Kanununda; işçinin işverene bağımlı olarak hizmet vermesini, işverenin ise ücret ödemesini vurgularken ek olarak tanımın içeriğini daha kapsayıcı vermektedir. İş Kanununa göre, Hizmet Akdi herhangi bir şekle tabi değildir. İşin koşullarına göre yazılı ve sözlü yapılabilir. Bu nedenle akdin yazılı yapılma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak bu durum iş sözleşmesinin durumuna göre değişmektedir. Süre bakımından bir yıl ve üzeri olan sözleşmelerin şeklen yazılı yapılması şarttır.

Hizmet Akdinin Önemi

Yazılı olmayan bir akit benimsendi ise işveren, en geç 2 aylık zaman zarfında çalışma koşullarını, çalışma süresini, ücretini (varsa ek ücreti) ve ödeme zamanını, belirli iş sözleşmesi ise süresini, sözleşmenin fesih olması durumunda uyulacak hükümleri belirten belgeyi işçiye vermekle mükelleftir. Belirli iş sözleşmesinin süresi bir ayı aşmadığı durumlarda bu belirtilen hükümler uygulanmaz. Ancak işçi ile bir aydan fazla çalışma süresinde anlaşılıp, iki ay dolmadan anlaşmanın bozulması halinde işveren en geç işçinin işten çıkacağı tarihte söz konusu belgeyi vermelidir.

Hizmet akdi işçinin haklarının korunması açısından öneme sahiptir. Hizmet akdine göre ödenecek ücret, prim, sigorta günleri ve bunun gibi konularda işçinin itirazı için elini güçlendirmektedir. Hakkını arayabileceği idari para cezası gibi davaları açabilmektedir. İşveren açısından bakıldığında da getirileri olan bu akit karşılıklı hakları korumayı sağlamaktadır.

Hizmet Akdine Tabi Çalışma Nedir?

Hizmet Akdine Tabi Çalışma Nedir? "Hizmet Akdi" kavramı 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunundan yola çıkarak tanımlanabilir. İşçi ile işveren arasında belirli veya belirsiz zamanda; işçinin hizmet görmeyi, işverenin ise işi yapma karşılığında ücret vermeyi kabul ettiği sözleşmelerdir.

Kullanıcı Oyu: 4.25 ( 1 Oy Verildi)

Finanspara

Finanspara Ekonomi haberleri ve para dünyası

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı
Finanspara Piyasalar