Para piyasası

Yabancı yatırımcı zararda

Ülkeye giren yabancı yatırımcı son 1 sene içinde faizden yüzde 9 oranında kazanç sağlarken genel itibarıyla döviz kurundaki pozitif artış sebebiyle yaklaşık yüzde 15 oranında kayıp yaşadığı belirtildi.

 

BIST yani Bor­sa İs­tan­bul ile Mer­kez Ban­ka­sı kaynaklarından gerçekleştirilen sonuçlara gö­re, 17 Ha­zi­ran tarihi sonrasında son 1 sene içinde sı­cak pa­ra olarak bilinen iç borç­lan­ma se­net­le­rin­den yaklaşık yüz­de 9,4 oranında fa­iz aldığı bildirildi. Ayrıca belirtilen bu dönem içinde do­lar ku­run­da­ki bu belirgin ar­tışın yaklaşık değeri yüz­de 28,1 olmasından dolayı, Tür­ki­ye­’ye fa­iz kazanabilme hayaliyle ge­len yabancı yatırımcı yani sı­cak pa­ra yüz­de 14,6 ora­nın­da değer kaybı yaşadığı belirtiliyor.

Böyle bir değer kaybının yaşanması sonrasında yaklaşık 1000 do­la­rı­nı Türk Lirasına çevirip 17 Ha­zi­ran 2014 gününde ülkemizde bo­no ve tah­vil marifeti ile fai­ze ya­tı­rma tercihinde bulunan ya­ban­cı ya­tı­rım­cı, geride bıraktığımız 17 Ha­zi­ran 2015 ta­ri­hi­ne ise yaklaşık 200 TL seviyesinde bir fa­iz ge­li­ri kazanmış oldu.

Fakat dö­viz ku­run­da­ki yükselişten kaynaklı olan kay­bı ise genel itibariyle 146 do­lar seviyesinde görüldüğü bildirildi. Bu durumda yaklaşık 1000 do­lar üzerinden hazırlanan 1 senelik ya­tı­rım ge­ri planda ise, genel fa­iz ge­ti­ri­si de eklendiği halde yaklaşık 854 do­lar ola­rak görüldü.

Faizlerle ilgili olarak ülke içindeki uzmanlara göre, Tür­ki­ye içinde bulunduğu fa­iz seviyesinde iken bile yurt dışı giriş temelli bu sı­cak pa­ra­da za­rar et­ti­rir konumda olmasından dolayı, FE­D’­in bu sene için­de baş­la­masına net bir pencereden bakılan önemli ölçüde gerçekleşmesi muhtemel fa­iz ar­tı­rı­mın­da, faiz oranından daha ziyade ar­tı­rım aşamasına geçilme olasılığının bilgisine yer verildi.

PEKİ FED FAİZ ARTIRIMINA GİDERSE NE OLACAK?

Böyle bir durumun yaşanması olasılığına göre, ülke içindeki ya­ban­cı yatırımcı genel olarak FED fa­iz ar­tı­rı­mı­na geçtiği anda bu oran dü­şük seviyeye çekilse bile, faiz artırımının devamının olabileceğini tahmin ettiği için ye­ni bir po­zis­yon hazırlayacak. Genel bir olası yük­sek fa­iz için adım attığı, Tür­ki­ye­’nin de için­de yer aldığı ge­liş­mek­te olan pi­ya­sa­la­ra ye­ni bir hamlede bulunmayı bir süre durdurabilecek. Daha sonrasında ise mev­cut sı­cak pa­ra­sı­nı gelişmekte olan bazı ül­ke­ler­den alıp kur ve enflas­yon gi­bi olumsuzlukların yer almadığı ABD gibi diğer ekonomi ve faiz konusunda etkin ül­ke­le­re aktarabilecek. 

Böyle bir olumsuzluğun yaşanma olasılığına karşı hala mevcut durumdaki ca­ri açı­ğı fi­nan­se et­mek amacıyla re­zer­vi öne süren Mer­kez Ban­ka­sı, genel itibariyle bir faiz arttırımına gitse bile döviz kurundaki aşırı hareketlilik sebebiyle sı­cak pa­ra için çok iç açıcı bir durum olarak karşılanmayacağı belirtiliyor.


Etiketler

Finanspara

Finanspara Ekonomi haberleri ve para dünyası

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı

Adblock Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün
Finanspara Piyasalar