• YARIM ALTIN
  7.023,00
  % 1,53
 • AMERIKAN DOLARI
  31,3668
  % 0,42
 • € EURO
  34,0414
  % 0,50
 • £ POUND
  39,7157
  % 0,41
 • ¥ YUAN
  4,3586
  % 0,31
 • РУБ RUBLE
  0,3421
  % 0,22
 • BITCOIN/TL
  1931643,679
  % -1,73
 • BIST 100
  7.962,34
  % 3,14

Yabancı yatırımcı zararda

Yabancı yatırımcı zararda

Ülkeye giren yabancı yatırımcı son 1 sene içinde faizden yüzde 9 oranında kazanç sağlarken genel itibarıyla döviz kurundaki pozitif artış sebebiyle yaklaşık yüzde 15 oranında kayıp yaşadığı belirtildi.

 

BIST yani Bor­sa İs­tan­bul ile Mer­kez Ban­ka­sı kaynaklarından gerçekleştirilen sonuçlara gö­re, 17 Ha­zi­ran tarihi sonrasında son 1 sene içinde sı­cak pa­ra olarak bilinen iç borç­lan­ma se­net­le­rin­den yaklaşık yüz­de 9,4 oranında fa­iz aldığı bildirildi. Ayrıca belirtilen bu dönem içinde do­lar ku­run­da­ki bu belirgin ar­tışın yaklaşık değeri yüz­de 28,1 olmasından dolayı, Tür­ki­ye­’ye fa­iz kazanabilme hayaliyle ge­len yabancı yatırımcı yani sı­cak pa­ra yüz­de 14,6 ora­nın­da değer kaybı yaşadığı belirtiliyor.

Böyle bir değer kaybının yaşanması sonrasında yaklaşık 1000 do­la­rı­nı Türk Lirasına çevirip 17 Ha­zi­ran 2014 gününde ülkemizde bo­no ve tah­vil marifeti ile fai­ze ya­tı­rma tercihinde bulunan ya­ban­cı ya­tı­rım­cı, geride bıraktığımız 17 Ha­zi­ran 2015 ta­ri­hi­ne ise yaklaşık 200 TL seviyesinde bir fa­iz ge­li­ri kazanmış oldu.

Fakat dö­viz ku­run­da­ki yükselişten kaynaklı olan kay­bı ise genel itibariyle 146 do­lar seviyesinde görüldüğü bildirildi. Bu durumda yaklaşık 1000 do­lar üzerinden hazırlanan 1 senelik ya­tı­rım ge­ri planda ise, genel fa­iz ge­ti­ri­si de eklendiği halde yaklaşık 854 do­lar ola­rak görüldü.

Faizlerle ilgili olarak ülke içindeki uzmanlara göre, Tür­ki­ye içinde bulunduğu fa­iz seviyesinde iken bile yurt dışı giriş temelli bu sı­cak pa­ra­da za­rar et­ti­rir konumda olmasından dolayı, FE­D’­in bu sene için­de baş­la­masına net bir pencereden bakılan önemli ölçüde gerçekleşmesi muhtemel fa­iz ar­tı­rı­mın­da, faiz oranından daha ziyade ar­tı­rım aşamasına geçilme olasılığının bilgisine yer verildi.

PEKİ FED FAİZ ARTIRIMINA GİDERSE NE OLACAK?

Böyle bir durumun yaşanması olasılığına göre, ülke içindeki ya­ban­cı yatırımcı genel olarak FED fa­iz ar­tı­rı­mı­na geçtiği anda bu oran dü­şük seviyeye çekilse bile, faiz artırımının devamının olabileceğini tahmin ettiği için ye­ni bir po­zis­yon hazırlayacak. Genel bir olası yük­sek fa­iz için adım attığı, Tür­ki­ye­’nin de için­de yer aldığı ge­liş­mek­te olan pi­ya­sa­la­ra ye­ni bir hamlede bulunmayı bir süre durdurabilecek. Daha sonrasında ise mev­cut sı­cak pa­ra­sı­nı gelişmekte olan bazı ül­ke­ler­den alıp kur ve enflas­yon gi­bi olumsuzlukların yer almadığı ABD gibi diğer ekonomi ve faiz konusunda etkin ül­ke­le­re aktarabilecek. 

Böyle bir olumsuzluğun yaşanma olasılığına karşı hala mevcut durumdaki ca­ri açı­ğı fi­nan­se et­mek amacıyla re­zer­vi öne süren Mer­kez Ban­ka­sı, genel itibariyle bir faiz arttırımına gitse bile döviz kurundaki aşırı hareketlilik sebebiyle sı­cak pa­ra için çok iç açıcı bir durum olarak karşılanmayacağı belirtiliyor.

YORUMLAR YAZ

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.