Kişisel Gelişim
Neler Oluyor?

Tasarruf Nasıl Yapılır?

Tasarruf Nasıl Yapılır? Nedir? Nasıl yapılır tasarruf? Nelere dikkat edilmeli? Tasarrufun faydaları ve zararları nelerdir? Tasarruf, harcanabilir gelirin tüketime gitmeyen kısmıdır. Kısaca açıklayacak olursak zorunlu olan ihtiyaçları karşılama lükse ve sefahate, israfa kaçmadan ölçülü harcama yapmak ve geleceğini düşünmektir. Tasarruf tüketimle ters orantılı çalışır. Yani, insanlar tüketimlerini artırırlarsa tasarrufları azalır ya da tam tersi düşünürsek tüketim azalırsa tasarrufları artar. Tasarrufu yatırımla da ilişkilendirebiliriz. Ancak bu defa yatırım ile tasarruf arasında doğru orantı vardır. Kısacası tasarruflar artarsa insanların geliri artacağı için bunları yatırım aracı olarak kullanacaklardır. Fon almak, hisse senedi almak gibi. Bu sayede yatırımlarda artış meydana gelecektir.

Tasarruf Yapılacak Alanlar
Tasarruf Yapılacak Alanlar

Tasarruf Yapılacak Alanlar

İnsanlar bazı alanlarda tasarruf yapmaya ihtiyaç duyarlar. Bunlar şu şekilde ifade edilebilir;

  • Tüketim alanında yapılacak tasarruflar
  • Üretim alanında yapılacak tasarruflar
  • Enerji alanında yapılacak tasarruflar
  • Zaman alanında yapılacak tasarruflar

Tasarruf ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki

Tasarruflar ekonomik büyümede büyük bir rol oynar. Tasarrufların ekonomik büyüme ile arasındaki ilişkiyi iktisatta iki farklı görüş açıklar. İlk olarak klasik iktisatçıların görüşüne göre tasarruflar büyümenin temel dinamiğidir. Çünkü bu görüşe göre tasarruflar ile gelir arasında doğru orantı vardır. Tasarruflar artınca gelir artacak ve ekonomide büyüme meydana gelecektir.

Keynesyen iktisatçılara göre ise durum farklıdır. Bu görüşe göre tasarrufun tüketim ve yatırımları azaltacağı ve bu azalma sonucu gelirin azalacağı ve toplam talep de meydana gelen azalma sonucu ekonomide bir küçülme meydana geleceğini belirtir. Kısacası bunun sonucunda tasarruf paradoksu meydana gelmektedir.

Tasarruf Paradoksu

Bir birey tek başına tasarrufa gittiğinde gelirinde artış meydana gelecektir. Fakat tüm toplumdaki bireyler tasarrufa gittiğinde milli gelirde azalma yaşanacaktır. Örnekle anlatacak olursak bir birey çalıştırdığı hizmetçisini işten çıkarırsa gelirinde artış meydana gelecek ama toplumda tüm bireylerin aynısını yapması durumunda milli gelirde bir azalış meydana gelecektir. Belirli bir kimsenin harcaması diğer kimsenin geliri olduğundan genel gelir seviyesinde bir küçülme söz konusu olacaktır.

Sonuç

Birçok ekonomi kitaplarına göre tasarrufun diğer bilim dallarıyla ilişkili olduğu ortaya çıkmaktadır. Anlayacağımız üzere kendimizin ve ailemizin daha iyi bir hayat yaşamamızı istiyorsak, ülkemizi refah toplum düzeyine getirmek istiyorsak daha çok tasarruf yaparak ve israfı önlememiz gerekmektedir.

Tasarruf Nasıl Yapılır? Nedir?

Tasarruf Nasıl Yapılır? Nedir?

Tasarruf Nasıl Yapılır? Nedir?

Tasarruf Nasıl Yapılır? Nedir? Nasıl yapılır tasarruf? Nelere dikkat edilmeli? Tasarrufun faydaları ve zararları nelerdir?

Kullanıcı Oyu: 4.7 ( 1 Oy Verildi)

Finanspara

Finanspara Ekonomi haberleri ve para dünyası
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı
Finanspara Piyasalar