Gündem

Aile Hayatına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Aile Hayatına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Aile Hayatına Etki Eden Faktörler Nelerdir? Çevrenizde evlenen insanların yaşları, ekonomik durumları, fiziksel yapıları, sosyal ve duygusal uyumla ve bu kişilerin evliliğe nasıl karar verdiklerini araştırmanızda fayda var.

Bir ailenin temeli evlilikle atılır. Birbirini seven, beğenen iki kişi resmî nikah ile evlenerek bir yuva kurarlar. Ailenin temeli olan bu yuvada kişileri bazı sorumluluklar bekler. Her şeyden önce eşler arasında özveri, anlayış, öz güven ve saygı olmalıdır. Bunun yanında ailenin ihtiyaçlarının karşılanması için ekonomik olanaklar yeterli olmalı, bireylerin sosyal ve kültürel yapılan birbirine uymalıdır.

Evliliğe Karar Vermede Etkisi Olan Faktörler

Evlilik, bir kadınla bir erkeğin özgür iradeleri ile verecekleri bir karardır. Bir yaşam boyu tasada ve kıvançta ortak olabilmek, dertleri ve sevinçleri paylaşabilmek, aile bireylerinin bakımını, eğitimini, korunmasını ve mutluluğunu sağlayabilmek sorumluluk gerektirir. Bu nedenle evliliğe hazır olanlarda yaş, fiziksel, duygusal ve sosyal olgunluk gelişmiş olmalıdır. Kaldı ki Türk Medeni Kanunu’nunda yapılan son değişiklik ile evlenmek için 18 yaşını doldurmak gerekir.

Evlilikte zorunluluk durumu ortaya çıkarsa 17 yaşındaki bireyler de anayasa kararı ile evlenebilmektedir. Fiziksel ve duygusal olgunluğa erişmiş birey sosyal yönden de olgun demektir. Eşlerin sağlıklı çocuklar dünyaya getirmeleri, çocuğun bakımı ve gelişimi hakkında bilgi, beceri ve yeterli ekonomik güce sahip olmaları uygun yaşta olmalarına bağlıdır.

Sağlıklı bir evliliğin kurulması için dikkat edilecek bazı noktalar vardır. Bu noktaların dikkate alınması mutlu ve sağlıklı bir evliliğin temellerinin atılmasında yaş farkları oldukça önemlidir. Eşler arasındaki büyük yaş farklılıkları evliliği olumsuz yönde etkileyebilir. Eşlerin aynı olaylardan zevk almaları ve beklentilerinin birbiriyle uyumlu olması için aralarında büyük yaş farkı olmaması gerekir.

Ekonomik sorunlar özellikle yeni kurulan evliliği olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle sağlıklı bir evliliğin kurulması için evlenecek kişilerin eğitimlerini tamamlamamış olması, gelir getiren bir iş kurması ve askerliğini yapmış olması için gibi faktörler göz ardı edilmemelidir. Aynca eğitim, askerlik gibi nedenlerle eşlerin birbirinden ayn kalması, bu arada ekonomik yönden sıkıntı çekilmesi de evlilikte sorunlar yaşanmasına neden olur.

Evliliğe karar verirken eşlerin birbirlerinin ve ailelerin sosyal konumu, eğitim durumu, ekonomik ve kültürel yapılarını dikkate almaları gerekir. Aynca amca, teyze çocuğu gibi yakın akrabalar arasında yapılan evlilikler, doğacak çocuklarda bedensel ve zihinsel engelli olma olasılığını artırmaktadır. Evliliğe karar verirken bu etmenlerin dikkate alınması, evliliğin sürekliliğini sağlayacak ve ailenin mutluluğunu artıracaktır.

Aile Hayatına Etki Eden Faktörler

Aile içindeki ilişkileri anne ve babanın birbirine olan karşılıklı tutumları belirler. Onların kan koca ilişkisi sevgi, saygı, anlayış ve hoşgörü ile sürdürülüyorsa bu durum çocukları da olumlu yönde etkiler, sağlıklı kişilik geliştirmelerine, kendi kimliklerini kazanmalarına yardımcı olur. Anne ve baba arasındaki aşın geçimsizlik, huzursuz bir aile ortamı, aile bireylerinin ruh sağlığını olumsuz yönde etkiler. Karı koca ilişkisi gergin, iletişimi kopuk, çatışmalı ise çocuklar için güvensiz ve tedirgin bir ortam oluşur. Bu durum çocukların hem ruhsal hem de bedensel sağlığım bozar.

Ekonomik durum aile ilişkilerini etkiler. Ailenin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için maddi durumun yeterli olması gerekir. Ailenin varlığının sürdürülmesinde ve ekonomik durumunun yeterli hâle getirilmesinde anne, baba ve çocuklar arasındaki dayanışma ve iş bölümünün önemli bir yeri vardır. Bu manada aile bütçesine katkıda bulunmak üzere baba dışında, eğitimini tamamlamış, çalışabilecek durumdaki diğer aile bireyleri de çalışarak aile bütçesine katkıda bulunmalıdır. Aynı zamanda anne ve babasına ev işlerinde yardımcı olmalıdır.

Dayanışma ve iş bölümü ailede huzuru, bütünlüğü sağlamaktadır. Aile bütünlüğünün korunmasında aile bireylerinin görevleri ve karşılıklı sorumlulukları olduğu bilinmelidir. Bireyler görevlerini ve karşılıklı sorumluluklarım yerine getirerek birbirlerine destek vermelidir. Barınma, eğitim, beslenme, sağlık harcamaları konusunda aile ortak karar almalı, gelir buna göre şekillendirilmelidir.

Ailelerde zaman zaman denge ve düzenin sarsıldığı durumlar ortaya çıkabilir. Aile bireylerinden birinin hastalanması, kaybı ya da ayrılığı, ekonomik durumun bozulması, yangın, sel, deprem gibi doğal afetlerin yaşanması aileyi derinden sarsar. Bu gibi durumlarda aile bütünlüğünün korunması kişiler arasında daha önce kurulmuş ilişkilerin sağlıklı olmasına bağlıdır.

Aile, sosyal kuramlarla sürekli ilişki içinde olan bir kurumdur. Ailenin sosyal kuramlarla ilişkisi çocuğun yaşamım etkiler. Çocuk eğitim, toplumsal haklar, ahlak, din gibi birçok sosyal konuya ilişkin bilgi, tutum ve davranışları aile içinde edinir. Anne babanın eğitim durumları, aile ilişkilerinde, çocukların eğitilmesinde, yetiştirilmesinde ve gelecekle ilgili planların yapılmasında çok önemlidir. Komşular, akrabalar ve diğer insanlarla uyumlu, olumlu ilişkiler yakın arkadaşların ziyareti, manevi değeri olan günlerde birlikte olma, üzüntü ve sevinçlerin paylaşılması aile birlikteliğini olumlu yönde etkiler.

Aile Hayatına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Aile Hayatına Etki Eden Faktörler Nelerdir? Çevrenizde evlenen insanların yaşları, ekonomik durumları, fiziksel yapıları, sosyal ve duygusal uyumla ve bu kişilerin evliliğe nasıl karar verdiklerini araştırmanızda fayda var.

Kullanıcı Oyu: Oy vermek ister misin? !

Reklam

Finanspara

Finanspara Ekonomi haberleri ve para dünyası

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı
Finanspara Piyasalar