Sponsor
Borsa ve Kap Bildirimleri

***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 – 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 – 31.12.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 762
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
762
BRÜT KAR (ZARAR)
762
Genel Yönetim Giderleri
26 -656.395 -85.811
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 10.771 1.004
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -9.392 -20
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-654.254 -84.827
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-654.254 -84.827
Finansman Gelirleri
29 66.235 31.250
Finansman Giderleri
-20 -42
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-588.039 -53.619
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
129.138 -806
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 129.138 -806
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-458.901 -54.425
DÖNEM KARI (ZARARI)
-458.901 -54.425
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-458.901 -54.425
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 – 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 1.000.000 1.000.000
Dönem Karı (Zararı)
-54.425 -54.425 -54.425
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -54.425 945.575 945.575
Cari Dönem 01.01.2016 – 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -54.425 945.575 945.575
Transferler
-54.425 54.425
Dönem Karı (Zararı)
-458.901 -458.901 -458.901
Sermaye Arttırımı
500.000 500.000 500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
1.500.000 -54.425 -458.901 986.674 986.674

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 – 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 – 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-663.808 -82.793
Dönem Karı (Zararı)
-458.901 -54.425
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-458.901 -54.425
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-186.665 -29.300
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.887 1.101
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.801
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.801
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-129.138 806
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-66.215 -31.207
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.792 5.296
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-266
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.019 -14.418
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.008 8.474
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.485 11.240
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-654.358 -78.429
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-9.450 -4.364
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.915 -14.314
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.915 -14.314
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.683 -8.967
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.232 -5.347
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
566.506 1.031.208
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
500.000 1.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
291
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-20 -42
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
66.235 31.250
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-104.217 934.101
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-104.217 934.101
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
934.101
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
829.884 934.101

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 – 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 – 31.12.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-458.901 -54.425
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-458.901 -54.425
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-458.901 -54.425

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 829.884 934.101
Ticari Alacaklar
7 267
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
32 267
Peşin Ödenmiş Giderler
11 770
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
30 13.814 4.364
Diğer Dönen Varlıklar
23 46.501 10.048
ARA TOPLAM
890.466 949.283
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
890.466 949.283
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 3.936 3.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.936 3.600
Maddi Duran Varlıklar
13 8.880 8.382
Mobilya ve Demirbaşlar
8.880 8.382
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 7.359 4.830
Diğer Haklar
4.399 1.026
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.960 3.804
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 128.332
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
148.507 16.812
TOPLAM VARLIKLAR
1.038.973 966.095
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
291
Ticari Borçlar
7 23.482 8.474
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
32 570
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
23.482 7.904
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 19.890 6.383
Diğer Borçlar
9 3.835 4.857
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.835 4.857
ARA TOPLAM
47.498 19.714
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
47.498 19.714
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
4.801
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 4.801
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 806
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.801 806
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
52.299 20.520
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
986.674 945.575
Ödenmiş Sermaye
24 1.500.000 1.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-54.425
Net Dönem Karı veya Zararı
-458.901 -54.425
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
986.674 945.575
TOPLAM KAYNAKLAR
1.038.973 966.095

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/588051

BIST


Etiketler

Finanspara

Finanspara Ekonomi haberleri ve para dünyası

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı

Adblock Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün
Finanspara Piyasalar