Sponsor
Borsa ve Kap Bildirimleri

***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 – 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 8.287.287 10.106.866 -8.165 -11.873.868 4.157.513 35.669.633 35.669.633
Transferler
16 -491.793 4.649.306 -4.157.513
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 5.310.053 -24.078 -1.578.058 3.707.917 -615 3.707.302
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
16 -50.146 -50.146 3.592 -46.554
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 8.287.287 -50.146 14.925.126 -32.243 -7.224.562 -1.578.058 39.327.404 2.977 39.330.381
Cari Dönem 01.01.2016 – 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 8.287.287 -50.146 14.925.126 -32.243 -7.224.562 -1.578.058 39.327.404 2.977 39.330.381
Transferler
16 -675.269 -902.789 1.578.058
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 -36.161 -8.589.423 -8.625.584 -2.260 -8.627.844
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 8.287.287 -50.146 14.249.857 -68.404 -8.127.351 -8.589.423 30.701.820 717 30.702.537

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 – 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 – 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.321.459 5.343.338
Dönem Karı (Zararı)
-8.591.683 -1.660.030
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.530.257 982.651
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 1.198.471 950.829
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
138.044 160.518
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 123.317 70.633
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 89.885
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 14.727 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-2.360 -75.243
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -56.164 -134.878
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 53.804 59.635
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
200.290 58.058
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -42.615 -29.740
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 242.905 87.798
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
6.366.530 0
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 6.366.530 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -268.519 -81.357
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-102.199 -30.154
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
9-10 -102.199 -30.154
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
26.382.885 6.020.717
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-877.933 371.149
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 9.936 271.823
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -887.869 99.326
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
16.103.714 6.236.506
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 15.732.202 6.655.043
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 371.512 -418.537
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 142.894 456.966
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 2.083 166.448
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
968.360 -2.060.160
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -9.915 -173.131
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 978.275 -1.887.029
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -829.193 291.890
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.206.915 46.961
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 10.996.642 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 210.273 46.961
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
8 25.546 43.723
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-359.501 467.234
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17 -359.501 467.234
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
25.321.459 5.343.338
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-25.325.983 -2.687.873
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
46.624
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
3 -25.440.000 -2.587.254
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
123.453 49.735
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-10 123.453 49.735
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.436 -196.978
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -9.436 -196.978
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -2.668.030
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -2.668.030
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
25 0 -2.668.030
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.524 -12.565
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.524 -12.565
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28 19.772 32.337
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28 15.248 19.772

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
28 15.248 19.772
Ticari Alacaklar
1.022.841 511.130
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 571 10.507
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.022.270 500.623
Diğer Alacaklar
2.456.061 18.539.135
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 1.927.489 17.659.691
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 528.572 879.444
Stoklar
7 801.316 944.210
Peşin Ödenmiş Giderler
56.975 73.785
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 0 5.500
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 56.975 68.285
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 623 623
Diğer Dönen Varlıklar
15 1.382.466 1.022.964
ARA TOPLAM
5.735.530 21.111.619
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.735.530 21.111.619
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
20.000 40.640
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 20.000 40.640
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 19.087.153 0
Maddi Duran Varlıklar
23.349.767 24.559.537
Arazi ve Arsalar
4.444.000 4.444.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
5.102.735 5.361.000
Binalar
11.781.303 12.359.383
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.832.761 2.137.089
Taşıtlar
27.304 54.515
Mobilya ve Demirbaşlar
131.931 169.675
Özel Maliyetler
29.733 33.875
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.097 7.616
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 7.097 7.616
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
42.464.017 24.607.793
TOPLAM VARLIKLAR
48.199.547 45.719.412
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
1.036.403 957.397
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 171.649 181.564
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 864.754 775.833
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 868.459 1.697.652
Diğer Borçlar
11.595.935 389.020
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 10.996.642 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 599.293 389.020
Ertelenmiş Gelirler
95.381 69.835
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
8 95.381 69.835
Kısa Vadeli Karşılıklar
212.569 177.202
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 44.400 62.837
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 168.169 114.365
ARA TOPLAM
13.808.747 3.291.106
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.808.747 3.291.106
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
1.064.358 217.619
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 1.064.358 217.619
Uzun Vadeli Karşılıklar
246.837 222.259
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 246.837 222.259
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 2.377.068 2.658.047
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.688.263 3.097.925
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
17.497.010 6.389.031
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30.701.820 39.327.404
Ödenmiş Sermaye
16 25.000.000 25.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 8.287.287 8.287.287
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
16 -50.146 -50.146
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.181.453 14.892.883
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14.181.453 14.892.883
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 14.249.857 14.925.126
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -68.404 -32.243
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 -8.127.351 -7.224.562
Net Dönem Karı veya Zararı
24 -8.589.423 -1.578.058
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
717 2.977
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
30.702.537 39.330.381
TOPLAM KAYNAKLAR
48.199.547 45.719.412

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 – 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 – 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 6.473.773 4.817.029
Satışların Maliyeti
17 -6.410.785 -5.717.621
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
62.988 -900.592
BRÜT KAR (ZARAR)
62.988 -900.592
Genel Yönetim Giderleri
18 -1.155.618 -1.537.167
Pazarlama Giderleri
18 -27.007 -343.856
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 1.482.808 2.410.965
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -2.905.085 -1.135.340
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.541.914 -1.505.990
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 102.199 30.154
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 -6.366.530
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-8.806.245 -1.475.836
Finansman Giderleri
21 -53.957 -184.194
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-8.860.202 -1.660.030
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
268.519 81.357
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 268.519 81.357
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.591.683 -1.578.673
DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.591.683 -1.578.673
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.260 -615
Ana Ortaklık Payları
-8.589.423 -1.578.058
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 -0,34400000 -0,06300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-36.161 5.285.975
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 6.637.566
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -62.304 -30.097
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
13.683
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3 13.683
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
12.460 -1.321.494
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 12.460 -1.321.494
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-36.161 5.285.975
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.627.844 3.707.302
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.331 -658
Ana Ortaklık Payları
-8.625.513 3.707.960

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/582020

BIST


Etiketler

Finanspara

Finanspara Ekonomi haberleri ve para dünyası

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Kapalı
Kapalı

Adblock Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün
Finanspara Piyasalar