Sponsor
Borsa ve Kap Bildirimleri

TÜİK: İşveren girişimlerin 2015 yılında doğum oranı %13,1 oldu

İş Kayıtları’na göre, işveren girişimlerde en yüksek doğum oranı,
2015 yılında %31,1 ile ?Toptan ve perakende ticaret motorlu kara
taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı? sektöründe gerçekleşti. Bu
sektörü sırasıyla, %14,5 ile “İmalat” ve %11,8 ile “İnşaat” takip etti.
Türkiye İstatistik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre,
İşveren girişimlerden 2015 yılında doğanların hukuki durumları,
sırasıyla %68,2 ile ferdi mülkiyet, %21,1 ile limited şirket oldu.
İşveren girişimlerden 2015 yılında yeni doğanların istihdamının
%41,5?i ferdi mülkiyetlerde, %22?si limited şirketlerde yaratıldı.

İşveren girişimlerin 2013 yılında ölüm oranı %11,2 oldu

İş Kayıtları’na göre, işveren girişimlerde en yüksek ölüm oranı
%32,9 ile ?Toptan ve perakende ticaret motorlu kara taşıtlarının ve
motosikletlerin onarımı? sektöründe gerçekleşti. Bu sektörü sırasıyla
%17 ile “İmalat” ve %10 ile “İnşaat” takip etti.
İşveren girişimlerden 2013 yılında ölenlerin hukuki durumları
sırasıyla %72 ile ferdi mülkiyet, %17,7 ile limited şirket oldu. 2013
yılında ölen işveren girişimlerde istihdam kaybının %47,4?ü ferdi
mülkiyetlerde, %20,3?ü limited şirketlerde gerçekleşti.

İşveren girişimlerden 2014 yılında yeni doğanların %68,8’i 2015
yılında hayatta kaldı

İş Kayıtları’na göre, işveren girişimlerden 2014 yılında yeni
doğup 2015 yılında hayatta kalanların sırasıyla %68,4?ünü ferdi
mülkiyetler, %21,5?ini limited şirketler oluşturdu. Hayatta kalan
ferdi mülkiyetlerin istihdamının, hayatta kalan işveren girişimlerin
istihdamına oranı %39,9, limited şirketlerin ise %25 oldu.

İş Kayıtları’nda 2015 yılında yer alan işveren girişimlerin
%42,5?i 2011-2015 yılları arasında kuruldu

İşveren girişimlerin %36,4’ü, 2001-2010 yılları arasında kurulan
işveren girişimlerden oluştu.

Toplam istihdam içinde 2015 yılında işveren olarak çalışanların
payı %4,4 oldu

Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre, Türkiye genelinde
işveren olarak çalışanlar içinde kadınların oranı bir önceki yıla göre
0,1 puan artış ile %8,1, erkeklerin oranı ise 0,1 puan azalış ile
%91,9 oldu.
Yaş gruplarına göre işveren olarak çalışanların sektörel dağılımı
incelendiğinde, tarım sektöründe en yüksek pay %15,7 ile 55-59 yaş
grubunda, tarım dışı sektörlerde ise %18,2 ile 35-39 yaş grubunda
gerçekleşti.
Eğitim durumuna göre, tarım sektöründe işveren olarak çalışanların
%55,2?sini ilkokul, %13,1’ini ilköğretim, ortaokul ve dengi meslek
okul mezunları oluştururken, tarım dışı sektörde ise ilkokul
mezunlarının oranı %29,3, ilköğretim, ortaokul ve dengi meslek okul
mezunlarının oranı %16,4 olarak gerçekleşti. Ayrıca tarım dışı
sektörde istihdam edilenlerin %15,5?ini genel lise, %26,4?ünü ise
yüksekokul veya fakülte mezunları oluşturdu.
Önceki yıl ile karşılaştırıldığında tarım sektöründe ilkokul
mezunlarının payı 4,5 puan, tarım dışı sektörde ise 2,5 puan
azalırken, yüksekokul veya fakülte mezunlarının payı tarım sektöründe
3,5 puan, tarım dışı sektörde ise 1,8 puan arttı.

Faal girişim sayısı 2014 yılında 2 677 316 oldu

Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistiklerine (finans ve sigorta
faaliyetleri ile programcılık ve yayıncılık faaliyetleri hariç) göre
sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren toplam girişim
sayısının %96,6?sını, istihdamın %40,7?sini ve faktör maliyetiyle
katma değerin %17,5?ini 1-19 kişi çalışan girişimler oluşturdu.
Büyüklük grubu artarken girişim sayısının düştüğü, çalışan sayısı
ve faktör maliyeti ile katma değerin arttığı gözlendi. 250 ve daha
fazla kişi çalışan girişimler, toplam girişimler içinde %0,2 paya
sahip olmasına rağmen, %26,5?lik istihdam ve %46,5?lik faktör
maliyetiyle katma değer payına sahipti.

Girişim sayısına göre 2014 yılında toptan ve perakende ticaret,
motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü ilk
sırada yer aldı
Girişimlerin Ekonomik Faaliyetlerin İstatistikî Sınıflaması (NACE
Rev.2)?na (finans ve sigorta faaliyetleri ile programcılık ve
yayıncılık faaliyetleri hariç) göre girişimlerin en fazla faaliyet
gösterdiği sektörler sırasıyla %39,1 ile toptan ve perakende ticaret,
motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı, %15,4 ile
ulaştırma ve depolama, %12,4 ile imalat sanayi sektörleri oldu.
Bununla birlikte imalat sanayi %26,8 ile istihdam ve %35,6 ile
katma değerde ilk sırada yer aldı.
İmalat sanayi sektörü 20 ve daha fazla kişi çalışan büyüklük
gruplarında girişim sayısı, istihdam ve faktör maliyetiyle katma
değere göre ilk sırada yer aldı
Büyüklük grubuna göre 1-19 kişi çalışanı olan girişimlerin
%39,8?i, istihdamın %35,2?si, faktör maliyetiyle katma değerin %34,4?ü
toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve
motosikletlerin onarımı sektöründe oluştu.
İmalat sanayi sektörü ise 250 ve daha fazla kişi çalışanı olan
girişimler içinde, girişim sayısına göre %36,7, istihdama göre %33,5
ve katma değere göre %42,2 ile en yüksek paya sahipti.

https://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24870

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
https://www.foreks.com


Etiketler

Finanspara

Finanspara Ekonomi haberleri ve para dünyası

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı

Adblock Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün
Finanspara Piyasalar