Sponsor
Borsa ve Kap Bildirimleri

***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler [TRCAS] İlgili Fonlar [] Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/04/2017
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Turcas Elektrik Üretim A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Elektrik enerjisi üretim tesisi kurmak, işletmeye almak, kiralamak, elektrik enerjisi üretmek, üretilen elektrik enerjisini ve/veya kapasitesini müşterilere satmak.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
Ödenmiş Sermaye: 257.149.902,52 TL Özkaynaklar: 104.442.195,76 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
27 Nisan 2017
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları

Edinilen Payların Nominal Tutarı
254.509.921,52 TL (254.509.921,52 adet)
Beher Payın Alış Fiyatı
0,406 TL
Toplam Tutar
103.369.959,64 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
98,9734
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
8,95
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği, Madde 9, 2. fıkra c bendi uyarınca hasılata dayalı oran uygulanabilir değildir.
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yoktur
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Turcas Enerji Holding A.Ş., Erdal Aksoy, Saffet Batu Aksoy, Banu Aksoy Tarakçıoğlu, Ayşe Belkıs Aksoy
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Turcas Enerji Holding A.Ş., Turcas Petrol A.Ş.’nin %100 bağlı ortaklığıdır.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi

Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Özkaynak Değeri
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Payları edinilen Şirket’in halihazırda kendisinin yürüttüğü bir operasyon olmadığı için, değerleme raporu düzenlenmemiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası

Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı

Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar

İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

Açıklamalar

19 Aralık 2016 tarihli Özel Durum Açıklaması’nda belirtildiği üzere, iştirak portföyümüzün daha etkin yönetimi kapsamında, %100 bağlı ortaklığımız Turcas Enerji Holding A.Ş.’nin (Turcas Elektrik Üretim A.Ş.’nin %98,97 doğrudan hissedarı) ve gerçek kişi hissedarların Turcas Elektrik Üretim A.Ş. (TEÜAŞ)’deki paylarının Şirketimiz tarafından satın alınması için gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmişti.  Bu kapsamda, beheri 1 TL nominal değerdeki toplam 254.509.921,52 adet nama yazılı TEÜAŞ payları, toplam 103.369.959,64 TL özkaynak değeri mukabilinde 27 Nisan 2017 tarihinde Şirketimiz tarafından devralınmıştır. Böylelikle, Şirketimiz TEÜAŞ’ın %100 doğrudan tek hissedarı olmuştur. İşleme ilişkin detaylar, ilgili şablonda belirtilmektedir. Yine 20 Ocak 2017 tarihli Özel Durum Açıklaması’nda belirtildiği üzere, bir sonraki aşama olarak Şirketimiz ile TEÜAŞ’ın tüm aktif ve pasifiyle devralma suretiyle birleşmesi süreci takip edilecektir. Bu birleşme ile, grup içi yabancı para cinsindeki uzun vadeli yatırım kredilerimizin, Şirketimizin yabancı para cinsindeki varlık ve gelirleriyle aynı bilançoda topla?narak daha etkin ve aktif bir hedge (riskten korunma) mekanizması yaratılması planlanmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile zamanında paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/603397

BIST


Etiketler

Finanspara

Finanspara Ekonomi haberleri ve para dünyası

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı

Adblock Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün
Finanspara Piyasalar