Borsa ve Kap Bildirimleri

***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 – 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 – 31.12.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 271.028.514 227.220.527
Satışların Maliyeti
18 -256.165.154 -214.390.301
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.863.360 12.830.226
BRÜT KAR (ZARAR)
14.863.360 12.830.226
Genel Yönetim Giderleri
19 -4.244.513 -4.472.157
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 12.929.173 5.664.630
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -9.210.479 -11.345.738
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.337.541 2.676.961
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 186.111 743.156
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -175.510
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.348.142 3.420.117
Finansman Giderleri
23 -1.224.935 -1.419.333
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.123.207 2.000.784
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.064.851 -1.027.080
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -3.801.142 -2.026.614
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 736.291 999.534
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.058.356 973.704
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.058.356 973.704
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.058.356 973.704
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 0,13300000 0,01300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 – 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.350.000 112.832 46.913.276 -153.380 3.429.980 7.080.776 132.733.484 132.733.484
Diğer Düzeltmeler
155.200 155.200 155.200
Transferler
-873.381 916.325 7.037.832 -7.080.776
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -71.683 973.704 902.021 902.021
Kar Payları
17 -6.442.425 -6.442.425 -6.442.425
Dönem Sonu Bakiyeler
75.350.000 112.832 46.039.895 -225.063 916.325 4.180.587 973.704 127.348.280 127.348.280
Cari Dönem 01.01.2016 – 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.350.000 112.832 46.039.895 -225.063 916.325 4.180.587 973.704 127.348.280 127.348.280
Transferler
-873.381 1.847.085 -973.704
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 22.631 10.058.356 10.080.987 10.080.987
Dönem Sonu Bakiyeler
75.350.000 112.832 45.166.514 -202.432 916.325 6.027.672 10.058.356 137.429.267 137.429.267

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 – 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 – 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.085.335 -2.111.070
Dönem Karı (Zararı)
10.058.356 973.704
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
27 10.058.356 973.704
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.251.474 8.454.576
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 5.865.712 5.695.828
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.354.283 -205.122
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.875.346 -205.122
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 478.937 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
277.012 3.122.203
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 78.714 -74.006
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 198.298 3.196.209
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-300.894 -476.010
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
5 -1.049.072 -2.616.624
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5 748.178 2.140.614
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-185.000 -683.450
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
9 -185.000 -683.450
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 3.064.851 1.027.080
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
175.510 -25.953
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
10 175.510 -25.953
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-20.381.652 -9.996.143
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.034.218 -7.225.140
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -15.546.622 7.429.196
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 11.512.404 -14.654.336
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.118.465 -2.121.081
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -33.442.112 -2.095.995
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -676.353 -25.086
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -1.592.084 671.182
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 7.451.232 -7.170.447
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.939.934 -12.938.742
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -2.384.882 -17.275.339
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 6.324.816 4.336.597
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 137.262 136.384
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.215.764 2.933.473
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -79.019 79.019
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -3.136.745 2.854.454
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
7 4.810.127 16.127.561
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.240.324 -409.333
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
16 111.951 54.965
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
16 6.128.373 -464.298
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
928.178 -567.863
Ödenen Faiz
4 -748.178 -2.140.614
Alınan Faiz
4 -1.049.072 2.616.624
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -216.263 -2.019.217
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-907.369 2.362.533
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
127.120 65.509
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 127.120 65.509
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.034.489 -2.902.976
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -626.713 -1.614.689
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -407.776 -1.288.287
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 0 5.200.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -8.257.237
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -1.814.812
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -1.814.812
Ödenen Temettüler
0 -6.442.425
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.992.704 -8.005.774
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.992.704 -8.005.774
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.157.668 11.163.442
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.164.964 3.157.668

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 – 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 – 31.12.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
10.058.356 973.704
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
22.631 -71.683
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 28.289 -89.604
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 -5.658 17.921
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -5.658 17.921
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.631 -71.683
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.080.987 902.021
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.080.987 902.021

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
32 1.164.964 3.157.668
Ticari Alacaklar
25.307.664 23.896.970
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 21.645.812 6.099.190
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 3.661.852 17.797.780
Diğer Alacaklar
46.119.951 11.134.819
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 45.069.935 10.761.156
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.050.016 373.663
Stoklar
8 5.671.050 4.078.966
Peşin Ödenmiş Giderler
2.969.749 3.151.981
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 2.969.749 3.151.981
Diğer Dönen Varlıklar
20.571 132.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 20.571 132.522
ARA TOPLAM
81.253.949 45.552.926
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
25 914.518 914.518
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
82.168.467 46.467.444
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
170.120 1.036.787
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 0 866.667
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 170.120 170.120
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 5.700.000 5.515.000
Maddi Duran Varlıklar
10 91.904.536 94.455.915
Arazi ve Arsalar
14.956.030 14.956.030
Binalar
75.420.591 76.956.849
Tesis, Makine ve Cihazlar
33.020 62.535
Taşıtlar
5.334 24.113
Mobilya ve Demirbaşlar
1.042.316 1.321.089
Özel Maliyetler
447.245 656.362
Yapılmakta Olan Yatırımlar
0 478.937
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 25.250.310 28.311.721
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
25.135.490 28.206.481
Diğer Haklar
114.820 105.240
Peşin Ödenmiş Giderler
0 7.269.000
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 0 7.269.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
123.024.966 136.588.423
TOPLAM VARLIKLAR
205.193.433 183.055.867
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
14.870.534 11.979.672
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 921.340 3.306.222
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 13.949.194 8.673.450
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 1.063.876 926.614
Diğer Borçlar
177.034 3.392.798
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 79.019
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 177.034 3.313.779
Ertelenmiş Gelirler
5.705.941 3.861.519
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
7 5.705.941 3.861.519
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 3.801.142 2.013.513
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.226.267 7.027.969
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 7.226.267 7.027.969
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.597.612 7.900.422
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 7.597.612 7.900.422
ARA TOPLAM
40.442.406 37.102.507
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.442.406 37.102.507
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler
7 16.437.553 13.471.848
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
16.437.553 13.471.848
Uzun Vadeli Karşılıklar
298.650 248.225
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 298.650 248.225
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 3.736.057 4.466.690
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
6.849.500 418.317
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
16 6.849.500 418.317
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.321.760 18.605.080
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
67.764.166 55.707.587
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
137.429.267 127.348.280
Ödenmiş Sermaye
17 75.350.000 75.350.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 112.832 112.832
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
44.964.082 45.814.832
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
44.964.082 45.814.832
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 45.166.514 46.039.895
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -202.432 -225.063
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
916.325 916.325
Yasal Yedekler
916.325 916.325
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
6.027.672 4.180.587
Net Dönem Karı veya Zararı
27 10.058.356 973.704
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
137.429.267 127.348.280
TOPLAM KAYNAKLAR
205.193.433 183.055.867

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/582017

BIST


Etiketler

Finanspara

Finanspara Ekonomi haberleri ve para dünyası

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Kapalı
Kapalı

Adblock Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün
Finanspara Piyasalar