Gündem

Memura 2015 süprizi

memurTemmuzda ayında enflasyon farkı alamayacak olan yaklaşık olarak 5 milyon memur ve memur emeklisini 2015’te de kötü bir sürpriz beklemekte.

Ge­çtiğimiz yıl Me­mur-Se­n’­in ma­sa­da im­za­ atarak ka­bul et­ti­ği top­lu söz­leş­me­ye gö­re ise 2.8 mil­yon me­mur ile 1.9 mil­yon me­mur emek­li­si­ne bu yıl enf­las­yon far­kı öden­me­ye­cek olunacak. 2015’te ise enf­las­yon far­kı geç­miş yıl­lar­dan fark­lı ola­rak, is­te­nilirse 6’şar ay­lık dö­nem­ler­le is­te­nir­se de yı­lın so­nun­da bir de­fa­da ve­ri­lmiş olacak.

He­sap­la­ma de­ği­şi­yor

2014 ön­ce­si­nde me­mu­ra ilk 6 ay­lık enf­las­yon far­kı tem­muz, ikin­ci 6 ay­da olu­şan enf­las­yon far­kı da ocak ayı maa­şıy­la bir­lik­te öde­ni­yor­du. 2015’te ise ye­ni he­sap­la­ma yön­te­mi sebebiyle ilk 6 ay­lık dö­nem­de 6 ay­lık enf­las­yon, ikin­ci 6 ay­lık dö­nem­de ise yıl­lık kü­mü­la­tif enf­las­yon dik­ka­te alınmış olacak. Do­la­yı­sıy­la es­ki he­sap­la­may­la ikin­ci 6 ay­lık dö­nem için enf­las­yon far­kı çık­sa da ye­ni he­sap­la­ma yön­te­mi enf­las­yon far­kı öden­me­si­ne izin ver­me­ye­cek bu durumda.


Etiketler

Finanspara

Finanspara Ekonomi haberleri ve para dünyası

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı

Adblock Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün
Finanspara Piyasalar