Gündem

Memura 2015 süprizi

memur

Temmuzda ayında enflasyon farkı alamayacak olan yaklaşık olarak 5 milyon memur ve memur emeklisini 2015’te de kötü bir sürpriz beklemekte.

Ge­çtiğimiz yıl Me­mur-Se­n’­in ma­sa­da im­za­ atarak ka­bul et­ti­ği top­lu söz­leş­me­ye gö­re ise 2.8 mil­yon me­mur ile 1.9 mil­yon me­mur emek­li­si­ne bu yıl enf­las­yon far­kı öden­me­ye­cek olunacak. 2015’te ise enf­las­yon far­kı geç­miş yıl­lar­dan fark­lı ola­rak, is­te­nilirse 6’şar ay­lık dö­nem­ler­le is­te­nir­se de yı­lın so­nun­da bir de­fa­da ve­ri­lmiş olacak.

He­sap­la­ma de­ği­şi­yor

2014 ön­ce­si­nde me­mu­ra ilk 6 ay­lık enf­las­yon far­kı tem­muz, ikin­ci 6 ay­da olu­şan enf­las­yon far­kı da ocak ayı maa­şıy­la bir­lik­te öde­ni­yor­du. 2015’te ise ye­ni he­sap­la­ma yön­te­mi sebebiyle ilk 6 ay­lık dö­nem­de 6 ay­lık enf­las­yon, ikin­ci 6 ay­lık dö­nem­de ise yıl­lık kü­mü­la­tif enf­las­yon dik­ka­te alınmış olacak. Do­la­yı­sıy­la es­ki he­sap­la­may­la ikin­ci 6 ay­lık dö­nem için enf­las­yon far­kı çık­sa da ye­ni he­sap­la­ma yön­te­mi enf­las­yon far­kı öden­me­si­ne izin ver­me­ye­cek bu durumda.


Etiketler

Finanspara

Finanspara Ekonomi haberleri ve para dünyası

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı

Adblock Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün
Finanspara Piyasalar