Borsa ve Kap Bildirimleri

***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? r Tarihi 03.03.2017
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%) 1 TL Nominal r Payı – Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
HURGZ, TRAHUR 0 0 0 Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
HURGZ, TRAHURGZ91D9 0
Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)si, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz “Kâr Dağıtk
– SPK’nın “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (II-14.1)etimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) ve Türkiye Finansal Raporlama Standak hazırlanan, sunum esasları SPK’nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağıms16 – 31.12.2016 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolara göre “Ertelenmiş Vergi Geliri” ve “Dönem Vergi Gideri” ile “Ana Ortaklık Dışı Kontrol dikkate alındığında 72.463.833 Türk Lirası tutarında “Net Dönem Zararı” oluştuğu SPK’nınyılı Haftalık Bülteni’nde ilan edilen SPK Kar Payı Rehberi’ne göre hesaplanan 404.269.466 Türk Lirası tutarında “Geçmiş Yıllar Zararları” da dikkate amına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2016 ? 31.12.2016 hesap dönemine ilişkin olarakılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul’un onayına sunulmasına,
– Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı’na göre tutulan 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 58.320.430,68 Türk Lirası tutarında “Net Dönem Karı” oluştuğu bu tutardan 5.656.355,17 Türk Lirası tutarında “Dönem Vergi Gideri” ödendikten ve TTK’nun 519’uncu maddesinin (1)’inci fıkrası uyarınca 2.633.203,78 Türk Lirası tutarında “Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 50.030.871,73 Türk Lirası’nın, 7.304.271,73 Türk Lirası kısmının “Geçmiş Yıllar Zararları”na mahsup edildikten sonra kalan 42.726.600 Türk Lirası tutarındaki “Dönem Karı”nın, “Olağanüstü Yedekler” hesabına alınması hususunun Genel Kurul’un onayına sunulmasına,
oy birliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 HURGZ_2016 KAR DAĞITIMI.pdf

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 01.01.2016/31.12.2016 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 552.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 39.284.095
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur

* SPK’ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı -93.192.444 58.320.430,68
4. Vergiler ( – ) 6.531.500 -5.656.355,17
5. Net Dönem Kârı -72.463.833 52.664.075,51
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – ) -404.269.466 -7.304.271,73
7. Genel Kanuni Yedek Ak 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 3.202.993 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı -476.163.509,78 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 0 42.726.600
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – NAKİT (TL) – NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – TUTARI(TL) – NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – ORANI(%) – NET
– – – 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/590938

BIST


Etiketler

Finanspara

Finanspara Ekonomi haberleri ve para dünyası

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Kapalı
Kapalı

Adblock Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün
Finanspara Piyasalar