Borsa ve Kap Bildirimleri

***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Dağıtım Teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.03.2017
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2017
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
GOODY, TRAGOODY91E9 Peşin 0,0319759 3,19759 0,0271795 2,71795

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 23.05.2017 25.05.2017 24.05.2017

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa?da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
GOODY, TRAGOODY91E9 0 0

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu, 6 Mart 2016 tarihli kararıyla 2016 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan 45.964.989,03 TL net dönem karından
a. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 519/1 maddesinde öngörülen %5 yasal yedek akçe olarak 2.803.601,48 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,
b. SPK’nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak yıl içinde yapılan bağışlar tutarı 6.019,00 TL’nin dönem karına ilave edilerek ulaşılmış bulunan toplam 43.167.406,55 TL dağıtılabilir net dönem karından,
i. Kar dağıtım politikasında belirlenen oranlar dikkate alınarak %20 oranında ve ve 8.633.481,31 TL tutarında birinci kar payı olarak ortaklara dağıtılmasına,
ii. Kar payı tutarlarının toplamından ortaklığın ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin %5’i düşüldükten sonra kalan tutarın mevcut olmaması sebebi ile ikinci temettü üzerinden TTK’nın 519/2(c) hükmü uyarınca genel kanuni yedek akçe ayrılmamasına,
c. 8.633.481,31 TL temettü üzerinden 1 lot=1 TL nominal değerli paya 0,0319759 TL brüt kar payının vergi düzenlemelerine uygun olarak vergi stopajı yapılmasını takiben en geç 31 Mayıs 2017 tarihine kadar nakden dağıtılmasına karar vermiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dagitim Tablosu.pdf

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. 01.01.2016/31.12.2016 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 270.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 2.383.533
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Kar dağıtımında imtiyaz bulunmamaktadır.

* SPK’ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 87.433.572 76.062.572,31
4. Vergiler ( – ) -41.468.582,97 -19.990.542,72
5. Net Dönem Kârı 45.964.989,03 56.072.029,59
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – ) 2.803.601,48 2.803.601,48
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 43.161.387,55 53.268.428,11
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 6.019
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 43.167.406,55
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 8.633.481,31 8.633.481,31
* Nakit 8.633.481,31 8.633.481,31
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0
17. Statü Yedekleri 0
18. Özel Yedekler 0
19. Olağanüstü Yedek 34.527.906,24 44.634.946,8
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – NAKİT (TL) – NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – TUTARI(TL) – NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – ORANI(%) – NET
– – – 7.338.459,11 0 17 0,0271795 2,71794
TOPLAM 7.338.459,11 0 17 0,0271795 2,71794

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
“8.633.481,31 TL temettü üzerinden 1 lot=1 TL nominal değerli paya 0,0319759 TL brüt kar payı üzerinden, vergi düzenlemelerine uygun olarak temettü stopajı uygulanacaktır. Gerçek kişi tam mükellef pay sahiplerimize dağıtılan kar payı üzerinden %15 oranında stopaj uygulanmakta olup, bu stopaj oranı esas alınarak tespit edilen net tutar gösterilmiştir.”

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/607799

BIST


Etiketler

Finanspara

Finanspara Ekonomi haberleri ve para dünyası

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Kapalı
Kapalı

Adblock Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün
Finanspara Piyasalar