Arama:

Tür: Posts; Üyelerimiz: kakara34

Arama: Arama işlemi Toplam 0.00 Saniye sürmüştür.

 1. Cevaplar
  1
  Hit
  727

  Kiyi bankaciliği (off-shore) nedir?

  Kıyı bankacılığı ülke dışından sağlanan fonların yine ülke dışında kullandırılmasını amaçlayan ve ülkede bankacılık sektörü için düzenlenmiş her türlü yasa ve yönetmeliklerin dışında kalan serbest...
 2. Cevaplar
  0
  Hit
  616

  Kamu giderleri nedir?

  Geniş anlamda, devlet ve diğer kamu kuruluşlarının bütçe ödemeleri ile Kamu İktisadi Teşebbüsler (KİT), sosyal sigorta ödemeleri, vergi muaflık ve istisnaları ve özel kişilere yapılan teşvikleri de...
 3. Cevaplar
  0
  Hit
  650

  Kamu gelirleri nedir?

  Devletin kamu harcamalarını karşılamak amacıyla vergi, harç, resim, para cezaları, mülk-teşebbüs gelirleri, borçlanmalar, yardım-bağış, devalüasyondan doğan fark gibi gelirlerden oluşur.
 4. Cevaplar
  0
  Hit
  471

  Joint venture nedir?

  Yerli bir şirketin yabancı bir diğeriyle ortaklık kurmasıdır. Böyle bir ortaklık genellikle her iki taraf için yarı yarıya paylarla gerçekleştirilir. Payların yüzde 40/60 olması da mümkündür. Buna...
 5. Konu: Istisna nedir?

  yazan kakara34
  Cevaplar
  0
  Hit
  490

  Istisna nedir?

  Vergiye tabi olması gereken bir olayın veya gelirin, ya tamamen yada belli bir miktar yahut oransal olarak hesaplanan kısmının vergi dışı bırakılmasıdır.
 6. Cevaplar
  0
  Hit
  527

  Iştirak nedir?

  İşletmenin doğrudan ya da dolaylı olarak diğer şirketlerin yönetimine katılma hakkını elde edebilmesi için gerekli en az , en fazla %50 oranında hisseye sahip olması durumudur.
 7. Cevaplar
  0
  Hit
  514

  Işlem hacmi nedir?

  Her hisse senedi için gerçeklesen işlemlerdeki hisse senedi sayısı ile işlem fiyatının çarpılmasıyla elde edilen değerlerin toplamıdır. Tüm hisse senetlerinin işlem hacimleri toplamı, piyasanın...
 8. Cevaplar
  0
  Hit
  544

  Interbank nedir?

  Bankalararası para piyasasını ifade eden terimdir. Bankalar kendi aralarında da para alışverişinde bulunabilirler. Bu paraların faizi gecelik (overnight) olarak hesaplanır. Interbank faiz oranının...
 9. Cevaplar
  0
  Hit
  459

  Imf (uluslararasi para fonu) nedir?

  Uluslararası ticaretin gelişmesi, tam istihdam, gelişim hızının artırılması, sabit kur sisteminin gerçekleşmesi, kurlarda kararlılığın sağlanması, tek yönlü devalüasyonu önlemek ve ödemeler dengesi...
 10. Konu: Ihraç nedir?

  yazan kakara34
  Cevaplar
  0
  Hit
  505

  Ihraç nedir?

  Sermaye piyasası araçlarının ihraççılar tarafından çıkarılıp halka arz edilerek ya da edilmeksizin satışıdır.
 11. Cevaplar
  0
  Hit
  455

  Ihale yöntemiyle borçlanma nedir?

  Hazine'nin tahvil ve bonolarını faizi ve/veya miktarı ihaleyle belirleyerek satması işlemidir.
 12. Konu: Iflas nedir?

  yazan kakara34
  Cevaplar
  0
  Hit
  513

  Iflas nedir?

  Bir tacirin borçlarını ödeyememesinin alacaklı ya da alacaklıların talebi üzerine mahkemece karar ve ilan edilmesidir.
 13. Ifc (international finance corporation) nedir?

  Uluslararası Finans Kurumu. 1956'da özel sektöre kredi vermek için kurulmuştur. 1957'de Türkiye de katılmıştır. Merkezi Washington'dadır. Dünya Bankası grubu içinde yer alır. Özel sektörü...
 14. Cevaplar
  0
  Hit
  461

  Iç borçlar nedir?

  Hükümetin ülke sınırları içinde kişi ve kurumlara ulusal para cinsinden borçlanmasıdır. Bu borçlanmanın iktisadi niteliği, satın alma gücünün özel ve kamusal kesimler arasında el değiştirmesidir. İç...
 15. Cevaplar
  0
  Hit
  448

  Hisse senedi nedir?

  Anonim ortaklıklar tarafından çıkarılan ve anonim ortaklığın sermayesine belirli bir katılma payını temsil eden kıymetli evraktır.
 16. Cevaplar
  0
  Hit
  944

  Hiper enflasyon nedir?

  Dörtnala enflasyon olarak adlandırılır. Paranın değerinin yitirdiği en şiddetli enflasyon biçimidir. İktisat tarihinde çoğunlukla savaş ya da sonrasında ortaya çıkmış ve yeni bir para biriminin...
 17. Cevaplar
  0
  Hit
  529

  Hazine bonosu nedir?

  Hazine tarafından vadesi 1 yıldan kısa süreli olarak çıkarılan ve iskontolu olarak işlem gören borçlanma senetleridir.
 18. Cevaplar
  0
  Hit
  510

  Hazine açiği nedir?

  Hazine, devletin harcama ve gelirlerinin gerçekleştiği soyut bir kasa olan kurumdur. Belli bir dönemde Hazine’nin kamusal giderlerinin finansmanı için yapılan ödemeler, toplanan kamu gelirlerini...
 19. Cevaplar
  0
  Hit
  494

  Halka arz nedir?

  Şirketlerin kaynak ihtiyacını karşılamak amacıyla özkaynak yoluyla senet ihraç ederek (fonlama) kaynak sağlamasıdır. Şirketler kaynak ihtiyaçlarını faiz karşılığı yabancı kaynaklardan (borç) ya da...
 20. Konu: Haciz nedir?

  yazan kakara34
  Cevaplar
  0
  Hit
  419

  Haciz nedir?

  Bir alacağın tahsili için borçlunun menkul ve gayrimenkul mallarına mahkemece el konulmasıdır.
 21. Cevaplar
  0
  Hit
  363

  Gayri safi milli hasila (gsmh) nedir?

  Bir ulusal ekonomide belirli bir dönem içinde (genellikle bir takvim yılında), üretilen mal ve hizmet değerlerinin toplamıdır.
 22. Cevaplar
  0
  Hit
  426

  Future işlemleri nedir?

  Döviz, hazine bonosu, tahvil gibi değerlerin belli bir tarihte ve belli bir fiyattan alma veya satma sözleşmesidir.
 23. Cevaplar
  0
  Hit
  446

  Forward işlemleri nedir?

  Döviz piyasalarında gerçekleştirilen vadeli işlemlerdir. Para birimleri gelecekteki bir tarihte değiştirilmek üzere yapılan kontrata dayanir.
 24. Cevaplar
  0
  Hit
  408

  Forfaiting nedir?

  Latince'de alacak hakkının kayıtsız ve şartsız olarak teslim edilmesi anlamındadır. Vadeli mal ve hizmet ihracatından doğan ve belirli bir ödeme planına bağlı olarak tahsil edilecek olan alacakların...
 25. Konu: Fonlama nedir?

  yazan kakara34
  Cevaplar
  0
  Hit
  371

  Fonlama nedir?

  Özkaynaklarını kullanarak kaynak sağlama yöntemidir. Senet ihraç edilmesidir. Şirketler, borç alarak ya da özkaynaklarını kullanarak kaynak sağlarlar.
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 25 ve 105
1. Sayfa - Toplam 5 Sayfa var 1 2 3 4