• Bilgi ekonomisi ve eğitim önemi

    Bilgi ekonomisinin temel kaynağı olan bilgiyi elinde bulunduran ülke avantajlıdır. Bilginin kaynağı olan insana yatırım eğitimin önemi yadsınamaz büyüklüktedir. Bilgi toplumunda bilgi stratejik kaynaktır.

    İnsana yatırım kaynağı olan eğitim bilgi toplumu olma ve bunu sürdürmede anahtar rol oynar.

    Bilgi toplumunda insanlar elleri yerine beyinlerini kullanır. Dolayısıyla fiziksel sermaye ve doğal kaynaklar pasif üretim faktörüyken insan aktif bir üretim faktörüdür.

    Adam Smith ilk kez fiziki sermaye yatırımları ile beşeri sermaye yatırımları arasında bir benzetme yapmıştır. Bilgi ve donatılmış insan üretimin temel üretim faktörüdür.