• Yatırım Fonunun Avantajları

    Küçük sermaye ile katılımda küçük miktardaki sermaye ve büyük portföylere katılmanın avantajlarından faydalanır.

    Risk dağıtımı; yatırım fonları değişik sektörler bu sektörlerdeki farklı firmalar ve hatta değişik menkul kıymetler arasında risk dağıtımı yapar.

    Bilgiye ulaşım: Tüm fonların günlük performans bilgilerine İMKB bültenlerinden günlük gazetelerinden fonu sağlayan kurumların web sayfalarından kolayca ulaşılabilir.

    Profesyonel yönetim: Tek amacı fonun amaçları dahilinde yeterince en yüksek getiriyi sağlamak olan full time portföy yöneticisi konumundadır.