• Yatırım Fonları

  Yatırım Fonları alttan katılma belgeleri karşılığında toplanan paralarla belge sahipleri hesabına riski dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiye esaslarına göre belirli varlıklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla kurulan mal varlığıdır.

  Yatırım fonu kapsamına alınabilecek kıymetler şunlardır;

  -Türkiye'de kurulan ortaklıklara ait hisse senetleri özel kamu borçlanma senetleri.

  -Alım Satım yapılabilen yabancı özel ve kamu borçlanma senetleri ve hisse senetleri.

  -Ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilmiş ve borsalarda işlem gören sermaye piyasası araçları.

  -SPK'ca uygun görülen diğer sermaye piyasası araçları ve repo, ters repo future, opsiyon ve forward sözleşmeleri.

  -Nakit değerlendirmek üzere yapılan İMKB Takas ve Saklama bankası A.Ş. nezdindeki borsa para piyasası işlemleri.