View RSS Feed

esctooth

Ticari Bankacılık Nedir ?

Bu başlığı değerlendir
Temel fonksiyonları halkın tasarruflarını mevduat olarak toplamak ve bunlarla müşterilerine kısa - vadeli kredi açmak olan bankalardır. Bunlara bazan mevduat bankaları da denir. Bankalar emisyon bankası, yatırım ve kalkınma bankaları, özel amaçlı bankalar ve ticaret bankaları olarak sınırlandırıldığında, çoğu ülkelerde bunlar arasında en büyük payı ticari bankalar oluşturur. Topladıkları fonların bir kısmını (merkez bankasınca belirlenen mevduat munzam karşılıkları) günlük ihtiyaçlar için karşılık olarak ayırır, geri kalanı ise ticari ve sınai plasmanlarda kullanırlar. Ticari bankalar tasarruf sahipleri ile sıkı ilişki içerisindedir.
1980 den sonraki dönemde bankalar faiz oranlarını belirleme yetkisine sahip kılınmışlardır. Ancak, bankalar arasındaki rekabet faiz oranlarından çok hizmet koşullan üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bankalar bu konuda yoğun reklam kampanyalarına başvururlar. Sağladıkları çeşitli hizmetler arasında havale yollamak, tahvil ve hisse senedi ihracına aracılık, kiralık kasa servisi işletmek, itfa edilmiş senetlerin bedellerini tahsil etmek gibi faaliyetler bulunmaktadır. Ayrıca iskonto, açık kredi, döviz ve menkul değer alım satımları bu faaliyetler arasında yer alır. Son zamanlarda kredi kartlan uygulaması ve tüketici kredileri ülkemizde bankacılık faaliyetleri arasında yaygınlaşmaya başlamıştır.
Ticari bankaların halktan topladıkları mevduatı kredi olarak vermeleri Kaydi Para yaratmalarına neden olur. Dolayısıyla banka kredilerindeki artma ve azalmalar ekonomideki para arzı üzerinde etkide bulunur. Merkez bankası (emisyon bankası), ulusal para politikası doğrultusunda ticari bankaların para yaratma mekanizmalarını ve öteki faaliyetlerini denetleme açısından, geniş yetki ve olanaklara sahiptir. Örneğin, bunların yaratacağı kaydı para hacmini daraltmak istediklerinde, reeskont oranlarını ve/veya mevduat munzam karşılıklarını yükseltme yoluna giderler. Böylece ellerinde kredi verecek daha az kaynak bırakılmış olur. Türkiye’de geleneksel olarak özel ticari bankalar yönetim ve sermaye açısından belli grup, aile veya holdinglerin elinde olmuşlardır. Ticari bankaların meyduatı bazan resmi mevduat, ticari mevduat ve bankalar mevduatı diye gruplandırılabilir.
Ülkemizde bazı kamu bankaları, özel amaçlarının yanında normal ticari bankacılık faaliyetlerinde bulunmaktadırlar. T.C. Ziraat Bankası, İller Bankası, T. Emlak Bankası, T. Halk Bankası, Vakıflar Bankası bunlar arasındadır. Belirli kesimlerin finansmanı amacıyla kurulmuş bu bankalar mevduat bankacılığı da yaparlar.

Etiketler: ticari bankacılık Etiketleri Düzenle
Kategori
Kategorisiz

Yorumlar