PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Senetlerde Zamanaşımı Süresi



kakara34
07 10 2016, 20:58
Bonolarda Zamanaşımı Müddeti

Bonoda borçlunun borcunu ödememesi dolayısıyla, hamilin başvuru haklarını kullanması belirli müddetlere tabidir. Hamilin ve borçlunun sıfatına göre üç çeşit zamanaşımı müddeti mevcuttur.

Bonoyu imza atana karşı açılacak tüm davalar vade tarihinden itibaren üç sene içinde açılmış olmalıdır.

Hamilin; cirantalara karşı, vadeden itibaren bir sene içinde dava açma hakkı vardır.

Cirantaların, bir diğer cirantaya veya tanzim edene karşı açacağı davalarda ise zamanaşımı müddeti altı aydır.

Bononun zamanaşımına uğraması halinde hamilin borçlu ile ilgili özel takip yolunu kullanma hakkı biter. Zamanaşımı nihayetinde bononun kambiyo senedi olma niteliği kaybolur, ancak yazılı doküman olma niteliği devam edeceğinden, bu istikamette zamanaşımı, borcun sebebi ve temel adli aitin kanıtı koşuluyla 10 yıl devam eder.