PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Bono’da Şekil Şartları Nelerdir?kakara34
07 10 2016, 20:49
Bono’da bulunması zaruri şekil koşulları:

Türk Ticaret Yasayı’nda bono’da bulunması şart olan şekil koşulları aşağıda belirtilmiştir.

Bono veya buyruğa muharrer senet kelimesi; Senet metninde Bono veya buyruğa muharrer (buyruğa yazılı) senet ibaresi yazılı olmalıdır. Senet Türkçe’den başka bir dilde yazılmış ise, o dildeki bono karşılığı kullanılan kelimenin bulunması gerekir.

Kayıtsız koşulsuz bir bedel ödeme vadi; Bono bir ödeme vaadidir. Bu vaadin belirli bir meblağ olması ve koşul ihtiva etmemesi gerekir. Şayet bononun muhtevanında koşula bağlı ibareler bulunursa, bu takdirde bononun değerli evrak niteliği kaybolmuş olur. Ancak, yazılı vesika olma niteliği devam eder.

Vade; Bono meblağının ödeneceği tarihi gösterir. Vade belirtilmemiş ise görüldüğünde ödenir. Vadenin yazılmamış olması bono niteliğini ortadan kaldırmaz.

Ödeme yeri; Bonoda ödeme yeri belirtilmelidir. ödeme yeri belirtilmeyen vaziyetlerde, tertip etme yeri ödeme yeri sayılır.

Kime veyahut kimin buyruğuna ödenecekse onun isim ve soyadı; Bono kime veyahut kimin buyruğuna ödenecek ise (lehdar) onun isim ve soyadını taşımalıdır. Lehdar tüzel kişi ise tüzel kişinin unvanı bonoda bulunmalıdır. Lehdar ismini ihtiva etmeyen bono, ticari senet olma özelliğini yitirir. Unvanların kısaltılarak yazılması olasıdır ancak, unvan nev’i kesinlikle belirtilmiş olmalıdır.

Senedin tertip ettiği gün ve yer; Bonoda senedin tertip ettiği yer açıkca belirtilmelidir. Senedin tertip ettiği yer belirtilmemiş ise, senedi tertip edenin isminin yanında yazılı olan yer tertip etme yeri sayılır. Bononun tertip ettiği günün bonoda bulunması gerekir. Tanzim tarihi bulunmayan bono kambiyo senedi olma niteliğini kaybeder, adi senet kararını ifade eder.

Senedi tertip edenin imzası; Bonoyu tertip eden kimse ile onu ödeyecek kimse aynı şahıstır. Bonoya atılacak imza teammüllere göre, bonodaki damga pulunun üzerine ve açığına atılır. İmza bulunmayan bono karar ihtiva etmez.