Borsa ve Kap Bildirimleri

***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Not: Bu bildirim 2016 yılı olağan genel kurul gündem maddelerimiz arasında yer alan 2016 yılı karı/zararı maddesine istinaden sehven işaretlenmeyen kar payı dağıtım tablosu kutucuğunun işaretlenerek yeniden gönderilmesidir.

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 22.06.2017
Genel Kurul Tarihi 27.07.2017
Genel Kurul Saati 11:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.07.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Tarabya Mahallesi Haydar Aliyev Cad. No:142

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nı Genel Kurul adına imzalamak üzere Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi,
2 – 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Şirketi Rapor Özeti’nin okunması,
3 – 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 – Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
5 – Yönetim Kurulu’nun 2016 yılı karı/zararı ile ilgili teklifinin karara bağlanması
6 – SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında ?’İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemler” hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi
7 – Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri’nin, Üst Düzey Yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda T.Ticaret Kanununun 395 ve 396.Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu’na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi
8 – Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi
9 – Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereği, Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi
10 – 2016 yılında dernek ve vakıflara yapılan bağışlar konusunda genel kurula bilgi sunulması ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
11 – TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu’nca 2017 Yılı için belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu Sözleşmesinin Genel Kurul’un onayına sunulması
12 – Şirketimizin TTK’nın 376.madde uygulaması ile ilgili durumu konusunda Genel Kurul’un bilgilendirilerek karar alınması
13 – Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 dardanel_yönetim kurulu kararı 22.06.2017..pdf – İlan Metni
EK: 2 dardanel_2016 genel kurul gündemi..pdf – İlan Metni
EK: 3 dardanel_genel_kurul_bilgilendirme..pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 dardanel_genel_kurul_ilani..pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 dardanel_vekaleten oy kullanma formu..pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Temmuz 2017 Perşembe günü, saat 11:00’de Tarabya Mah. Haydar Aliyev Cad.No:142 Sarıyer-İSTANBUL adresinde yapılacaktır.Genel Kurul Toplantı daveti, vekaletname ve bilgilendirme dökümanı ekte, Şirket Merkezi’nde ve Şirket’in www.dardanel.com.tr adresindeki internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/613665

BIST


Finanspara

Finanspara Ekonomi haberleri ve para dünyası

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Kapalı
Kapalı

Adblock Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün
Finanspara Piyasalar