Borsa ve Kap Bildirimleri

BTK, -Referans IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi Teklifi- ile ilgili Mahkeme kararı hakkında açıklama yaptı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu(BTK), ‘Referans IP
Seviyesinde Veri Akış Erişimi Teklifi’ ile ilgili Mahkeme kararın
hakkında açıklama yaptı.
BTK’nın internet sitesinde yayınlanan duyuruda şu bilgiler verildi:
“Türk Telekomünikasyon AŞ tarafından, Şirketlerince sunulan
“Referans IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi Teklifinin” bazı
maddelerinin tekliften çıkarılarak, bazı maddelerinin değiştirilerek
ve uygulamaya başlama süresinin 12 aydan 5 aya düşürülerek
onaylanmasına ilişkin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunun
11/12/2013 tarihli ve 2013/DK-ETD/634 sayılı Kararının bazı
maddelerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebi ile Ankara 12.
İdare Mahkemesinde açılan dava neticesinde, anılan Mahkemenin
02/05/2017 tarihli ve E.2014/330 K.2017/1327 sayılı Kararı ile “Dava
konusu işlemin iptaline” karar verilmiştir.
Ankara 12. İdare Mahkemesinin 02/05/2017 tarihli ve E.2014/330
K.2017/1327 sayılı Kararında “Bilirkişi raporu taraflara tebliğ
edilmiş olup rapora karst yapılan itirazlar raporu kusurlandırıcı
nitelikte olmadığından rapor, hükme esas alınabilecek nitelikte
bulunmuştur.
Bu durumda davalı kurum tarafından yapılan ücretlendirmenin uygun
ye makul şekilde hazırlanmadığı, bu itibarla 5809 sayılı Kanunda yer
alan niteliksel ye niceliksel devamlılık, güvenilirlik, verimlilik,
açıklık, şeffaflık ye kaynakların verimli kullanılması ilkelerine
aykırı davranıldığı anlaşıldığından 11.12.2013 tarih ye
2013/DK-ETD/634 sayılı dava konusu kararda hukuka uyarlık
görülmemiştir.” şeklindeki gerekçelere yer verilmiştir. Bu
gerekçelerden, Mahkeme tarafından 11/12/2013 tarihli ve
2013/DK-ETD/634 sayılı Kurul Kararının port ve transmisyon temelinde
ücretlendirme kapsamındaki kısmının hukuka aykırı görüldüğü ancak tüm
idari işlemin iptal edildiği anlaşılmaktadır.
Ankara 12. İdare Mahkemesinin 02/05/2017 tarihli ve E.2014/330
K.2017/1327 sayılı Kararında hukuka aykırı olduğu belirtilen kısım ile
ilgili olarak 26/04/2017 tarihli ve 2017/DK-ETD/139 sayılı Kurul
Kararı ile farklı bir transmisyon ücretlendirme modeline
geçildiğinden, Mahkeme Kararının transmisyon ücretlendirmesine ilişkin
hukuka aykırılık tespitine karşı, Mahkeme Kararının uygulanması için
yeni bir kararın alınmasına gerek olmadığı ve 26/04/2017 tarihli ve
2017/DKETD/139 sayılı Kurul Kararının uygulanmasına devam edilmesinin
yeterli olacağı değerlendirilmektedir.
Mahkeme kararının gerekçesinde, iptal edilen 11/12/2013 tarihli ve
2013/DK-ETD/634 sayılı Kurul Kararının port ve transmisyon
ücretlendirmesi haricindeki kısımlarında hukuka aykırılığın
zikredilmemesi ve port ve transmisyon ücretlendirmesine ilişkin olarak
daha sonra 26/04/2017 tarihli ve 2017/DK-ETD/139 sayılı Kurul
Kararının tesis edilerek Türk Telekom IP VAE Hizmeti Port ve
Transmisyon Ücretleri Revizyonun gerçekleştirilmesi nedenleriyle
11/12/2013 tarihli ve 2013/DKETD/634 sayılı Kurul Kararının
ücretlendirme haricindeki kısımlarına ilişkin olarak, Referans IP
Seviyesinde Veri Akış Erişimi Teklifinin 26/04/2017 tarihli ve
2017/DK-ETD/139 sayılı Kurul Kararı ile yapılan değişiklikler dâhil
işbu Kurul Kararının alındığı tarihteki nihai halinin uygulanmasına
devam edilmesi hususuna karar verilmiştir.”

https://www.btk.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fKurul+Karar%C4%B1%2f(340)_(03)_Mahkeme+Karar%C4%B1n%C4%B1n+%C4%B0fas%C4%B1+-+2013634+say%C4%B1l%C4%B1+Kurul+Karar%C4%B1-15_11_2017.pdf

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com


Finanspara

Finanspara Ekonomi haberleri ve para dünyası

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Kapalı
Kapalı

Adblock Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün
Finanspara Piyasalar