Borsa ve Kap Bildirimleri

***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/04/2017
Karar Sayısı
7273
Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğinde Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR
TEBLİĞİNİN (II-14.1) 9. MADDESİ GEREĞİNCE
KONSOLİDE SORUMLULUK BEYANI
Şirketimizin 92. hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş 2017 yılı üç aylık konsolide finansal tabloları tarafımızdan incelenmiştir. Şirket’teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, 1 Ocak – 31 Mart 2017 dönemine ait konsolide finansal tablolar ile faaliyet raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemekte, yürürlükteki tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tablolar Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği doğru bir biçimde yansıtmakta ve faaliyet raporu işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durmunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıtmaktadır. ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ İlhami KOÇ   Doç. Dr. Atakan Yalçın          Prof. Dr. Savaş Taşkent Yönetim Kurulu Üyesi   Denetimden Sorumlu Komite     Denetimden Sorumlu Komite  ve Genel Müdür           Üyesi                 Başkanı 26 Nisan 2017             26 Nisan 2017
26 Nisan 2017

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/603035

BIST


Finanspara

Finanspara Ekonomi haberleri ve para dünyası

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Kapalı
Kapalı

Adblock Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün
Finanspara Piyasalar