Borsa ve Kap Bildirimleri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Türü Değişken Fon
Fonun Yatırım Stratejisi Fon, Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen, fon paylarının Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurulan grup emeklilik planları ve sözleşmeleri kapsamında yer alan belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmesi amacıyla kurulmuş grup emeklilik yatırım fonudur.
Fon’un yatırım stratejisi, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik’in 5 inci maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırmaktadır.

Fonun Risk Değeri Fonun risk değeri 3?4 olarak tespit edilmiştir.

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler Portföyde VİOP’ da işlem gören türev araçlarına (swap, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araçlarına fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde, riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla yer verilebilir. Ortaklık payları, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, faiz, döviz/kur ve finansal endekslere dayalı türev araçlara, saklı türev araçlara, varantlara ve sertifikalara yatırım yapılabilir. Fon portföyündeki kaldıraç yaratan bütün işlemler nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon net varlık değerini aşamaz.

Fonun Yatırım Stratejisi – Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%)
Yurtiçi Ortaklık Payları 0-20
Yabancı Ortaklık Payları 0-20
Kamu Borçlanma Araçları 40-70
Kamu ve Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond) 0-30
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları 0-30
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları Ve Yatırım Ortaklığı Payları 0-20
Ters Repo İşlemleri 0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0-20
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-20
Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-15
Kira Sertifikaları (TL) 0-20
Vadeli Mevduat / Katılma Hesapları (TL/Döviz) 0-25

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/639077

BIST


Finanspara

Finanspara Ekonomi haberleri ve para dünyası

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Kapalı
Kapalı

Adblock Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün
Finanspara Piyasalar