Sponsor
Borsa ve Kap Bildirimleri

***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul onayına sunulacak Yönetim Kurulu Kar dağıtım teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.02.2017
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2017
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
AKCNS, TRAAKCNS91F3 Peşin 1,2389 123,89 1,053065 105,3065

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 30.03.2017 03.04.2017 31.03.2017

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa?da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
AKCNS, TRAAKCNS91F3 0 0

Ek Açıklamalar
Kar Dağıtım Tablosu Ektedir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2016/31.12.2016 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 191.447.068,25
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 171.426.875,25
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur

* SPK’ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 348.526.976 338.519.620,06
4. Vergiler ( – ) 61.547.915 59.239.316
5. Net Dönem Kârı 286.354.013 279.280.304,06
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 286.354.013 279.280.304,06
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 7.696.863,13 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 294.050.876,13 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 9.572.353,41 0
* Nakit 9.572.353,41 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 227.611.419,44 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 22.761.141,94 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 19.319.980,64 19.319.980,64
19. Olağanüstü Yedek 7.089.117,57 15.408,63
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – NAKİT (TL) – NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – TUTARI(TL) – NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – ORANI(%) – NET
– – – 201.606.206,93 0 70,4 1,053065 105,31
TOPLAM 201.606.206,93 0 70,4 1,053065 105,31

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında aşağıdaki karar verilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre 348.526.976,00 TL. Konsolide Dönem Kârı elde edilmiştir.
Aşağıdaki kar dağıtım tablosunda açıklandığı üzere SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2016 yılı Konsolide Dönem Karından Esas Sözleşmenin 33. Maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip), Geçmiş yıl zararları, Yasal Yükümlülükler ve kontrol gücü olmayan paylar düşüldükten sonra kalan 286.354.013,00 TL. tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Kârının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,
Birinci Kâr Payı 9.572.353,41 TL
İkinci Kâr Payı 227.611.419,44 TL
Toplam Brüt Kâr Payı 237.183.772,85 TL
Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip) 22.761.141,94 TL
Özel Yedek 19.319.980,64 TL
Olağanüstü Yedek 7.089.117,57 TL
Kar dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında ise
· Yasal kayıtlarımızda yer alan 279.280.304,06 TL. Net Dağıtılabilir Dönem Karından 237.183.772,85 TL. Brüt Kar Payı dağıtılmasına, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1’nci maddesinin (e) bendinde yer alan kurumlar vergisi istisnasından faydalanılması için 2016 yılında satışı yapılan İştirak satışından elde edilen kazancın 19.319.980,64 TL. kısmının ile 15.408,63 TL.nın Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,
Böylelikle, 2016 yılı için, 191.447.068,25.TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak % 123,8900 (Brüt), % 105,3065 (Net) oranında toplam 237.183.772,85 TL Kar Payının 30 Mart 2017 tarihinden itibaren nakden dağıtılması hususunun 29 Mart 2017 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul’un onayına sunulmasına,
Oybirliği ile karar verilmiştir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/587960

BIST


Finanspara

Finanspara Ekonomi haberleri ve para dünyası

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı

Adblock Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün
Finanspara Piyasalar